PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA
"Pilsrundāles Vidusskola", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 2

: 2

: 0

1. Augusts Kūravs 1 1
2. Margots Rotbergs 1 1
3. Margarita Visocka 1 1
4. Marija Rubcova 1 1
5. Andris Liepiņš 1 1
6. Inga Škutāne 1 1
7. Natālija Vecgaile 2 0
.

*

.