VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 3

: 3

: 0

1. Augusts Kūravs 1 1
2. Margots Rotbergs 0 1
3. Margarita Visocka 0 2
4. Marija Rubcova 0 1
5. Andris Liepiņš 1 1
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 1 1
.

*

.