SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 4

: 2

: 2

1. Augusts Kūravs 1 0
2. Margots Rotbergs 1 0
3. Margarita Visocka 1 0
4. Marija Rubcova 0 0
5. Andris Liepiņš 1 0
6. Inga Škutāne 0 0
7. Natālija Vecgaile 0 0
.

*

.