ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 2

: 2

: 0

1. Augusts Kūravs 1 0
2. Margots Rotbergs 1 0
3. Margarita Visocka 0 0
4. Marija Rubcova 0 0
5. Andris Liepiņš 1 0
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 0 0
.

*

.