MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 1

: 1

: 0

1. Augusts Kūravs 0 1
2. Margots Rotbergs 1 0
3. Margarita Visocka 0 1
4. Marija Rubcova 0 1
5. Andris Liepiņš 1 0
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 1 0
.

*

.