RĒZNAS PAMATSKOLA
Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 3

: 2

: 1

1. Augusts Kūravs 2 0
2. Margots Rotbergs 2 0
3. Margarita Visocka 2 0
4. Marija Rubcova 2 0
5. Andris Liepiņš 2 0
6. Inga Škutāne 2 0
7. Natālija Vecgaile 2 0
.

*

.