OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 1

: 1

: 0

1. Augusts Kūravs 0 1
2. Margots Rotbergs 0 1
3. Margarita Visocka 0 1
4. Marija Rubcova 0 1
5. Andris Liepiņš 0 1
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 0 1
.

*

.