JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 6

: 5

: 1

1. Augusts Kūravs 2 0
2. Margots Rotbergs 5 0
3. Margarita Visocka 0 0
4. Marija Rubcova 0 0
5. Andris Liepiņš 0 0
6. Inga Škutāne 0 0
7. Natālija Vecgaile 0 0
.

*

.