UPESLEJAS
"Upeslejas 9", Upeslejas, Stopiņu nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 4

: 3

: 1

1. Augusts Kūravs 1 0
2. Margots Rotbergs 1 0
3. Margarita Visocka 1 0
4. Marija Rubcova 1 0
5. Andris Liepiņš 1 0
6. Inga Škutāne 3 0
7. Natālija Vecgaile 1 0
.

*

.