Saulkrastu novads

4. "Par prezidentālu republiku"

: 3

: 1

: 2

2 / 2
* .
1. Augusts Kūravs 0 0 3 2.
2. Margots Rotbergs 0 0 3 3.
3. Margarita Visocka 0 0 3 4.
4. Marija Rubcova 0 0 3 5.
5. Andris Liepiņš 0 0 3 6.
6. Inga Škutāne 1 0 4 1.
7. Natālija Vecgaile 0 0 3 7.
.

*

.