BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

: 3

: 2

: 1

1. Jānis Dinevičs 1 1
2. Aivars Timofejevs 0 1
3. Margarita Krauča 0 1
4. Māris Pļaviņš 1 1
5. Ilga Ozoliņa 1 0
6. Juris Dzelme 0 1
7. Andris Burtnieks 0 1
8. Aivis Biķernieks 0 1
9. Skaidra Kalniņa 1 1
.

*

.