Jaunjelgavas novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 5

: 4

: 1

6 / 6
* .
1. Mareks Raups 0 0 5 3.
2. Armands Agrums 1 1 5 4.
3. Jānis Liepiņš 1 0 6 2.
4. Jānis Jurģelis 2 0 7 1.
5. Ivars Brīvers 0 0 5 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 0 5 6.
.

*

.