Skrīveru novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 3

: 1

: 2

1 / 1
* .
1. Mareks Raups 0 0 3 2.
2. Armands Agrums 0 0 3 3.
3. Jānis Liepiņš 0 0 3 4.
4. Jānis Jurģelis 1 0 4 1.
5. Ivars Brīvers 0 0 3 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 0 3 6.
.

*

.