Auces novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 4

: 2

: 2

6 / 6
* .
1. Mareks Raups 2 0 6 1.
2. Armands Agrums 2 0 6 2.
3. Jānis Liepiņš 2 0 6 3.
4. Jānis Jurģelis 2 0 6 4.
5. Ivars Brīvers 2 0 6 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 2 0 6 6.
.

*

.