Auces novads

4. "Par prezidentālu republiku"

: 5

: 1

: 4

6 / 6
* .
1. Augusts Kūravs 1 0 6 1.
2. Margots Rotbergs 1 0 6 2.
3. Margarita Visocka 1 0 6 3.
4. Marija Rubcova 1 0 6 4.
5. Andris Liepiņš 1 0 6 5.
6. Inga Škutāne 1 0 6 6.
7. Natālija Vecgaile 1 0 6 7.
.

*

.