RAUNAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 22

: 21

: 1

1. Mārtiņš Bondars 11 5
2. Aldis Adamovičs 0 9
3. Indra Rassa 0 9
4. Mārtiņš Šics 10 5
5. Nellija Kleinberga 0 8
6. Inga Bite 1 8
7. Zigfrīds Berezovskis 0 8
8. Māris Trankalis 0 8
9. Edgars Abrams 0 8
10. Vladimirs Samohins 2 6
11. Inga Vanaga 0 8
12. Jāzeps Janiševs 0 8
13. Guntis Gladkins 0 8
14. Evita Ostrovska 0 8
15. Rūdolfs Kalvāns 0 8
16. Anita Kehre 0 8
.

*

.