BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 36

: 28

: 8

1. Mārtiņš Bondars 23 1
2. Aldis Adamovičs 0 7
3. Indra Rassa 0 6
4. Mārtiņš Šics 13 1
5. Nellija Kleinberga 3 3
6. Inga Bite 1 5
7. Zigfrīds Berezovskis 1 4
8. Māris Trankalis 0 6
9. Edgars Abrams 1 5
10. Vladimirs Samohins 0 5
11. Inga Vanaga 1 4
12. Jāzeps Janiševs 0 5
13. Guntis Gladkins 0 5
14. Evita Ostrovska 0 5
15. Rūdolfs Kalvāns 0 5
16. Anita Kehre 2 4
.

*

.