8:00
(13 no 13)
12:00
(13 no 13)
16:00
(13 no 13)
20:00
(13 no 13)

(13 no 13)
*
Balvu novads 11631 89 (0.77%) 1050 (9.03%) 1511 (12.99%) 1986 (17.08%) 81 (0.7%) 2673 (22.98%)
318. BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA 2181 23 (1.1%) 275 (12.6%) 388 (17.8%) 490 (22.5%) 2 (0.1%) 593 (27.2%)
319. BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 2870 22 (0.8%) 286 (10%) 382 (13.3%) 472 (16.4%) 5 (0.2%) 644 (22.4%)
320. BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 788 7 (0.9%) 85 (10.8%) 118 (15%) 159 (20.2%) 19 (2.4%) 198 (25.1%)
323. TAUTAS NAMS 617 3 (0.5%) 47 (7.6%) 62 (10%) 96 (15.6%) 15 (2.4%) 145 (23.5%)
324. BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE 419 5 (1.2%) 19 (4.5%) 34 (8.1%) 48 (11.5%) 2 (0.5%) 59 (14.1%)
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS 700 8 (1.1%) 62 (8.9%) 105 (15%) 135 (19.3%) 1 (0.1%) 173 (24.7%)
326. BRIEŽUCIEMA PAGASTA BIBLIOTĒKA 472 1 (0.2%) 34 (7.2%) 48 (10.2%) 66 (14%) 2 (0.4%) 104 (22%)
327. KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE 320 3 (0.9%) 14 (4.4%) 25 (7.8%) 51 (15.9%) 0 (0%) 86 (26.9%)
328. KUBULU PAGASTA PĀRVALDE 1180 5 (0.4%) 78 (6.6%) 121 (10.3%) 159 (13.5%) 20 (1.7%) 237 (20.1%)
331. LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 262 1 (0.4%) 15 (5.7%) 31 (11.8%) 42 (16%) 2 (0.8%) 62 (23.7%)
336. TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 869 3 (0.3%) 84 (9.7%) 110 (12.7%) 149 (17.1%) 6 (0.7%) 195 (22.4%)
337. VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 375 7 (1.9%) 28 (7.5%) 45 (12%) 61 (16.3%) 4 (1.1%) 95 (25.3%)
339. VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE 578 1 (0.2%) 23 (4%) 42 (7.3%) 58 (10%) 3 (0.5%) 82 (14.2%)
21.05.2014
(13 / 13)
22.05.2014
(13 / 13)
24.05.2014
(13 / 13)
Balvu novads 11631 78 (0.67%) 217 (1.87%) 606 (5.21%)
318. BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA 2181 11 (0.5%) 52 (2.4%) 101 (4.6%)
319. BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 2870 27 (0.9%) 57 (2%) 167 (5.8%)
320. BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 788 5 (0.6%) 11 (1.4%) 20 (2.5%)
323. TAUTAS NAMS 617 7 (1.1%) 11 (1.8%) 34 (5.5%)
324. BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE 419 0 (0%) 2 (0.5%) 9 (2.1%)
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS 700 2 (0.3%) 9 (1.3%) 37 (5.3%)
326. BRIEŽUCIEMA PAGASTA BIBLIOTĒKA 472 0 (0%) 12 (2.5%) 36 (7.6%)
327. KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE 320 2 (0.6%) 7 (2.2%) 35 (10.9%)
328. KUBULU PAGASTA PĀRVALDE 1180 11 (0.9%) 21 (1.8%) 58 (4.9%)
331. LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 262 0 (0%) 7 (2.7%) 18 (6.9%)
336. TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 869 5 (0.6%) 11 (1.3%) 40 (4.6%)
337. VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 375 3 (0.8%) 9 (2.4%) 30 (8%)
339. VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE 578 5 (0.9%) 8 (1.4%) 21 (3.6%)
*

.

19.05.2014.

.

XML