8:00
(2 no 2)
12:00
(2 no 2)
16:00
(2 no 2)
20:00
(2 no 2)

(2 no 2)
*
Līgatnes novads 3029 28 (0.92%) 332 (10.96%) 507 (16.74%) 695 (22.94%) 35 (1.16%) 936 (30.9%)
366. LĪGATNES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 956 12 (1.3%) 136 (14.2%) 201 (21%) 246 (25.7%) 16 (1.7%) 342 (35.8%)
376. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 2073 16 (0.8%) 196 (9.5%) 306 (14.8%) 449 (21.7%) 19 (0.9%) 594 (28.7%)
21.05.2014
(2 / 2)
22.05.2014
(2 / 2)
24.05.2014
(2 / 2)
Līgatnes novads 3029 27 (0.89%) 54 (1.78%) 206 (6.8%)
366. LĪGATNES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 956 8 (0.8%) 22 (2.3%) 80 (8.4%)
376. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 2073 19 (0.9%) 32 (1.5%) 126 (6.1%)
*

.

19.05.2014.

.

XML