8:00
(7 no 7)
12:00
(7 no 7)
16:00
(7 no 7)
20:00
(7 no 7)

(7 no 7)
*
Ilūkstes novads 6326 38 (0.6%) 596 (9.42%) 912 (14.42%) 1221 (19.3%) 64 (1.01%) 1626 (25.7%)
392. ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 2000 14 (0.7%) 190 (9.5%) 296 (14.8%) 378 (18.9%) 13 (0.7%) 492 (24.6%)
393. BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 795 3 (0.4%) 102 (12.8%) 142 (17.9%) 192 (24.2%) 12 (1.5%) 266 (33.5%)
394. PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 837 1 (0.1%) 56 (6.7%) 107 (12.8%) 148 (17.7%) 7 (0.8%) 187 (22.3%)
395. ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 780 4 (0.5%) 74 (9.5%) 109 (14%) 137 (17.6%) 2 (0.3%) 166 (21.3%)
396. SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 772 12 (1.6%) 86 (11.1%) 125 (16.2%) 162 (21%) 16 (2.1%) 230 (29.8%)
402. DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 514 2 (0.4%) 55 (10.7%) 76 (14.8%) 110 (21.4%) 6 (1.2%) 153 (29.8%)
403. EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 628 2 (0.3%) 33 (5.3%) 57 (9.1%) 94 (15%) 8 (1.3%) 132 (21%)
21.05.2014
(7 / 7)
22.05.2014
(7 / 7)
24.05.2014
(7 / 7)
Ilūkstes novads 6326 27 (0.43%) 114 (1.8%) 341 (5.39%)
392. ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 2000 3 (0.2%) 26 (1.3%) 101 (5.1%)
393. BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 795 7 (0.9%) 15 (1.9%) 62 (7.8%)
394. PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 837 4 (0.5%) 10 (1.2%) 32 (3.8%)
395. ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 780 3 (0.4%) 10 (1.3%) 27 (3.5%)
396. SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 772 5 (0.6%) 22 (2.8%) 52 (6.7%)
402. DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 514 3 (0.6%) 13 (2.5%) 37 (7.2%)
403. EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 628 2 (0.3%) 18 (2.9%) 30 (4.8%)
*

.

19.05.2014.

.

XML