8:00
(3 no 3)
12:00
(3 no 3)
16:00
(3 no 3)
20:00
(3 no 3)

(3 no 3)
*
Ērgļu novads 2734 24 (0.88%) 340 (12.44%) 477 (17.45%) 584 (21.36%) 50 (1.83%) 855 (31.27%)
662. ĒRGĻU SAIETA NAMS 1951 21 (1.1%) 260 (13.3%) 370 (19%) 445 (22.8%) 23 (1.2%) 618 (31.7%)
664. JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE 257 2 (0.8%) 31 (12.1%) 40 (15.6%) 56 (21.8%) 13 (5.1%) 92 (35.8%)
675. ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI" 526 1 (0.2%) 49 (9.3%) 67 (12.7%) 83 (15.8%) 14 (2.7%) 145 (27.6%)
21.05.2014
(3 / 3)
22.05.2014
(3 / 3)
24.05.2014
(3 / 3)
Ērgļu novads 2734 28 (1.02%) 101 (3.69%) 221 (8.08%)
662. ĒRGĻU SAIETA NAMS 1951 22 (1.1%) 77 (3.9%) 150 (7.7%)
664. JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE 257 2 (0.8%) 10 (3.9%) 23 (8.9%)
675. ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI" 526 4 (0.8%) 14 (2.7%) 48 (9.1%)
*

.

19.05.2014.

.

XML