21.05.2014
(4 / 4)
22.05.2014
(4 / 4)
24.05.2014
(4 / 4)
Zilupes novads 2472 11 (0.44%) 41 (1.66%) 123 (4.98%)
629. TAUTAS NAMS 1229 3 (0.2%) 21 (1.7%) 70 (5.7%)
630. ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 524 5 (1%) 10 (1.9%) 23 (4.4%)
640. PAGASTA PĀRVALDE 277 3 (1.1%) 7 (2.5%) 15 (5.4%)
646. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE 442 0 (0%) 3 (0.7%) 15 (3.4%)
*

.

19.05.2014.

.

XML